Školní jídelna

Spokojená bříška na prvním místě
divider

Velice nám záleží na tom, co naši žáci jedí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli jít cestou kvality a přizpůsobili tomu výběr našich dodavatelů. Skladbu jídelníčku sestavujeme tak, aby jídlo bylo pro děti pestré, chutné a zároveň odpovídalo zásadám zdravého stravování.

Ceny obědů ve školní jídelně ZŠ Prace platné od 1. 1. 2018

žáci 7 - 10 let
23,00 Kč
žáci 11 - 14 let
27,00 Kč

Obědy se vydávají na 2 směny, v 11.45 hodin a ve 12.40 hodin.

Obědy pro nemocné žáky jsou vydávány pouze první den nemoci v době od 11.30 do 11.45 hodin do vlastních nádob. Odhlásit žáky ze stravy je nutné den předem do 14.00 hodin na telefonní číslo 530 506 702. Rodiče jsou povinni přihlásit žáka na stravování den předem do 8.30 hodin. V případě neodhlášené stravy jsou rodiče povinni uhradit od druhého dne nemoci plnou cenu oběda. 

Stravné se platí vždy dopředu do 15. dne v měsíci na č. ú. 115-8658140217/0100

Nedoplatky stravného budou řešeny individuálně po každém měsíci, přeplatky stravného budou vráceny na účty v červenci 2019.

DĚKUJEME VÁM ZA VČASNÉ PLATBY a VŠEM ŽÁKŮM PŘEJEME DOBROU CHUŤ :-)

Na čem si pochutnáme?

To nejdůležitější nakonec
divider