Organizace školního roku 2024/2025

Co nás čeká a nemine
divider


Začátek školního roku 2. 9. 2024
Třídní schůzka 5. 9. 2024 v 16.00
Vánoční prázdniny 23. 12. 2024 – 3. 1. 2025
Jarní prázdniny 10. 2. 2025  – 16. 2. 2025
Hlavní prázdniny 28. 6. 2025 – 31. 8. 2025


Ředitelské volno je vyhlášeno ve školním roce 24/25 na pátek 2.5. a pátek 9.5.2025.

V období hlavních prázdnin bude MŠ v provozu od 30. 6. - 11. 7. 2025. 

Provoz MŠ pro školní rok 2025/26 bude zahájen v pondělí 1. září 2025.

Den v naší mateřské škole

Na co se můžeme těšit
divider

6.15 – 8.30 -scházení dětí ve třídách, spontánní činnost dětí dle jejich vlastního výběru, individuální péče, je respektována individualita dítěte – dítě má možnost si podle vlastní potřeby odpočinout v klidném koutku a činnosti přihlížet, pozorovat a naslouchat, podle chuti se může do činnosti opět kdykoliv zapojit

7.00 začíná pitný režim, který probíhá po celý den, děti mají k dispozici čaj, ovocné šťávy, vodu

8.00 – individuální činnosti s předškoláky (děti vybírají z týdenní nabídky v boxech svůj pracovní list nebo pracují individuálně s učitelkou u stolečku)

8.30 – 9.00 hygiena, svačina (děti se střídají u označených stolečků, součástí svačiny je vždy ovoce nebo zelenina, kterou mají děti volně k dispozici)

9.00 – 9.30dopolední blok didakticky cílených činností – řízených i spontánních, založených na prožitku dítěte, činnosti vycházejí z jednotlivých témat vzdělávacího obsahu, který je součástí Školního vzdělávacího programu, učitelka s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle vyplývající z tematického plánu, vytvořeného pro dané období, přivítání dne v „komunitním kruhu“ – rozhovory s dětmi na dané téma, děti se učí vzájemně komunikovat, sdělovat zážitky, poznatky, ale i naslouchat druhým, ranní cvičení – řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, využití prvků jógy, průpravná cvičení vedoucí ke správnému držení těla, motivovaná cvičení, pohybové hry

9.30 – 11.30 -příprava na pobyt venku, pobyt venku – činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a okolním světem (zahrada MŠ, vycházky vesnicí a okolím MŠ), pobyt venku probíhá za každého počasí, výjimkou je silný vítr, déšť nebo mráz pod -10°C

11.30 – 12.00 – hygiena, oběd, děti se učí kultivovaně stolovat, samy si prostírají, malé děti se učí správně používat lžíci, velké děti příbor, děti si samy určují množství jídla, které snědí, mají možnost v klidu dojíst svoji porci

12.00 – 14.00 – hygiena, čas odpočinku, děti odpočívají na lehátkách, spící děti se probouzejí podle individuální potřeby, alespoň 30 minut odpočinku potřebuje po obědě každé předškolní dítě, odpočinek je doprovázený poslechem pohádek, relaxační hudbou, vyprávěním učitelky, zpíváním ukolébavky, individuální práce s předškoláky, s nespícími dětmi

14.00 – 14.15 – probouzení dětí, hygiena, odpolední svačina

14.15 – 16.00 – odpolední činnost dětí dle jejich vlastního výběru, učitelka dětem nabízí různé zájmové činnosti, hry a pohybové aktivity, za vhodného počasí i na zahradě MŠ, MŠ se uzavírá v 16.00 hodin.

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. Je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dítěte.