Stravování v mateřské škole

Zdravá strava a spokojená bříška
divider

Velice nám záleží na tom, co naše děti jedí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli jít cestou kvality a přizpůsobili tomu výběr našich dodavatelů. Skladbu jídelníčku sestavujeme tak, aby jídlo bylo pro děti pestré, chutné a zároveň odpovídalo zásadám zdravého stravování. Svačinky pro děti jsou připravovány denně z čerstvých a kvalitních surovin.


Ceny obědů a svačinek v MŠ Prace platné od 1. 9. 2022

Děti
     48,00 Kč, měsíčně 960 Kč
Děti, které dovrší 7let v daném školním roce
     52,00 Kč, měsíčně 1040 Kč


Odhlásit dítě ze stravy je nutné den předem do 11.30 hodin na telefonní číslo 602 208 997. Je-li dítě nemocné, mají rodiče nárok na stravu v MŠ pouze první den nemoci. Na další dobu je nutné dítě odhlásit. Pokud tak rodiče neučiní, budou hradit cenu obědu v plné výši. Rodiče jsou povinni přihlásit dítě na stravování den předem do 8.30 hodin.

Oběd je možné vyzvednout od 11.00 do 11.30 hodin pouze do vlastních jídlonosičů v jídelně ZŠ ( vchod z boku).

Stravné a školné se platí vždy dopředu do 15. dne v měsíci na č.ú. 115-8658140217/0100.

Nedoplatky stravného budou řešeny individuálně po každém měsíci, přeplatky stravného budou vráceny na účty v červenci 2024.

DĚKUJEME VÁM ZA VČASNÉ PLATBY a VŠEM DĚTEM PŘEJEME DOBROU CHUŤ :-)

Na čem si pochutnáme?

To nejdůležitější nakonec
divider