HISTORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola v Praci je škola s dlouhodobou historií a aktivním rozvojem
divider

Základní škola byla založena v roce 1823. Dlouhá desetiletí byla spojena se Základní školou v Kobylnicích tak, že žáci 1. a 3. ročníku obou obcí navštěvovali školu v Kobylnicích a žáci 2. a 4. ročníku obou obcí zase školu v Praci. 5. ročník se pro obě obce vyučoval v Kobylnicích.

Tato zcela fungující a plodná spolupráce škol byla násilně ukončena rozhodnutím zastupitelstva obce Prace v roce 2009 a z pratecké základní školy se stala škola malotřídní. Zájem rodičů o výuku dětí v malotřídní škole velmi upadl a začali svoje děti vozit do jiných škol v okolí, což mělo za následek prudké snižování počtu žáků.

Při nástupu nového zastupitelstva v listopadu 2010 navštěvovali ZŠ v Praci pouze 4 žáci a škole hrozil zánik. Pro zřizovatele byla výzva a nejvyšší priorita zachránit prateckou základní školu.  Byl obnoven učitelský sbor včetně ředitele a investovány nemalé finanční prostředky pro zajištění chodu školy. Také byla okamžitě zahájena příprava stavby a následně postavena nová mateřská škola pro 44 žáků, aby byl zachycen rychle rostoucí počet narozených dětí již v mateřské škole, který by následně přecházel do školy základní, což se povedlo.

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Moderní škola s moderním zázemím
divider

Mateřská škola byla založena r. 1948 jako útulek pro děti zaměstnaných matek a umístěna v budově národní školy a teprve od roku 1954 začala existovat jako samostatná mateřská škola s polodenním provozem. V roce 1975 byla přestěhována do staré budovy bývalé fary jako provizorium při opravě národní školy. Toto provizorium však trvalo celých 40 let až do června roku 2015.

Mnohaleté úsilí se nakonec podařilo naplnit a dne 1. září 2015 byla slavnostně otevřena nová budova mateřské školy na ulici Školní 340 jako nedílná součást Základní a Mateřské školy Prace. K 1. září 2016 se otevřela další třída mateřské školy s kapacitou 16 dětí. V budově nové MŠ se nachází dvě místnosti, které jsou využívány jako třídy – jídelna a herna, měnící se odpoledne na lehárnu, kde se denně rozkládají lehátka na spaní po obědě. K mateřské škole náleží menší zahrada s dětskými herními prvky.

ikona obalka

MÁTE DOTAZY ČI PŘIPOMÍNKY?

Pokud Vás zajímá naše škola, napište nám a přijďte se k nám podívat!