Školní družina

Kdo si hraje, nezlobí!
divider

Provoz ve školní družině je vždy od pondělí do pátku kromě svátků a školních prázdnin. Školní družina začíná ráno od 6.45–7.40 hodin a odpoledne od 11.40–16.00 hodin. Družinu mohou navštěvovat žáci 1. - 3. třídy dle kapacity. 

Náplní školní družiny jsou volnočasové aktivity – společenské a logické hry, omalovánky a vystřihovánky, puzzle, stavebnice a nejrůznější rukodělné a výtvarné práce. Náplň školní družiny tvoří také tematické a doprovodné aktivity, návštěvy kulturních akcí a výlety. Nedílnou součástí každodenního programu je pobyt venku. V případě nepříznivého počasí žáci využívají školní tělocvičnu.

Děti přihlášené do družiny platí 300,- Kč měsíčně.

Družina se platí vždy dopředu do 15. dne v měsíci na č.ú. 115-8658140217/0100.

DĚKUJEME VÁM ZA VČASNÉ PLATBY :-)