Základní škola a Mateřská škola v Praci si zakládá na přátelském a vstřícném přístupu k dětem i rodičům. Ve výuce se soustředí na moderní výukové prvky, využívání multimediálních prostředků a interaktivní komunikaci s dětmi. Výuka na základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „ŠKOLA PRO ŽIVOT“, který podchycuje a rozvíjí dětskou tvořivost a klade důraz na využití poznatků v praktickém životě.

Škola se zaměřuje na výuku anglického jazyka již od 1. třídy a v rozvrhu posiluje také výuku informačních technologií. Vzdělávání na této škole je obohaceno o časté návštěvy divadel, exkurzí, muzeí a dalších kulturních akcí. Během školního roku se děti účastní celé řady výukových programů. Každoročně je pro děti v rámci tělesné výchovy zařazen plavecký výcvik. Aktivní děti se s námi nenudí a mohou si vybrat z široké nabídky mimoškolních činností.

Předškolní výchova a vzdělávání se uskutečňuje podle vzdělávacího plánu „SE ŠKOLKOU SVĚT POZNÁVÁM“. Vychází z faktu, že každé dítě je jedinečné. Podporuje tvořivost, komunikaci a rozmanitost světa, se kterým se dítě postupně seznamuje. Klade velký důraz na zdravý životní styl.

Základní a Mateřskou školu nejdete v obci Prace, přibližně 12 km jihovýchodně od Brna, na památném území Bitvy tří císařů, nedaleko památníku Mohyla míru. Základní škola stojí hned na kraji obce při příjezdu od Kobylnic. Nová budova mateřské školy je umístěna cca padesát metrů pod kostelem mimo frekventovanou komunikaci. Děti základní a mateřské školy tak mohou těžit z výhod přírody a neznečištěného ovzduší Dyjsko-svrateckého úvalu a trávit tak více času venku. Zároveň však nepřicházejí o výhodu rychlého napojení do města. Škola má přímé dopravní spojení do Brna; zastávku MHD najdete hned u budovy školy.

Vzhledem ke stále rostoucímu zájmu žáků a rodičů o tuto školu, byla zrealizována stavba s názvem Zvýšení kapacity ZŠ v Praci, což byla rekonstrukce stávající budovy a nová přístavba. Ve staré, nyní nově zrekonstruované budově, je zřízena víceúčelová třída pro výuku tělesné výchovy a další pohybové aktivity, a také nová šatna. Celá budova má také novou elektroinstalaci a částečně i vybavení tříd. V přístavbě přibyly tři nové kmenové učebny s družinou, jídelna a kuchyně se zázemím. Stavba byla kompletně dokončena na konci roku 2018. V dalších letech pak na novou výstavbu školy navazovala celková rekonstrukce a revitalizace dvorního traktu školy, který nebyl po léta využíván. Vznikl tam prostor pro sportovní hřiště, malou venkovní učebnu, bylinkovou zahrádku a menší prostor s herními prvky. V případě hezkého počasí je celé sportoviště využíváno žáky v době výuky, odpolední družiny, mimoškolních a jiných sportovních aktivit.