Školní poradenské pracoviště

Pomáháme vašim dětem
divider

Školní poradenské pracoviště se zaměřuje na poskytování poradensko-psychologických služeb pro děti i jejich rodiče a je poskytováno BEZPLATNĚ. Školní poradenský tým na Základní škole v Praci je složen ze tří členů – výchovného poradce, speciálního pedagoga a metodika prevence.

Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy. Kontaktovat je mohou děti i rodiče. Na konzultaci doporučujeme se vždy domluvit předem.

Úkoly školního poradenského pracoviště:

divider
  • práce s kolektivem třídy
  • prevence výskytu rizikového chování (např. šikana, zneužívání návykových látek, atd.)
  • poskytování  individuálních poradenských a psychoterapeutických konzultací dětem,  jejich rodičům - prospěchové, výchovné či jiné potíže
  • péče o  děti se speciálními vzdělávacími potřebami - zaměřujeme se především na  žáky se zdravotním znevýhodněním a postižením, na žáky se sociálním  znevýhodněním a nadané děti
  • poskytování odborných informací, doporučení či zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště